Trang chủTin tức

SẢN NHI SÓC TRĂNG TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN SỞ Y TẾ NĂM 2023

Sáng ngày 09/5/2024, Đoàn công tác của Sở Y tế Sóc Trăng do BSCKII. Trần Thành Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng. Tiếp đoàn có BSCKII. Chung Tấn Định – Giám đốc bệnh viện, BSCKII. Nguyễn Phước Lộc – Phó Giám đốc bệnh viện, TS.BS. Lý Quốc Trung – Phó Giám đốc bệnh viện, cùng các thành viên Mạng lưới Quản lý chất lượng bệnh viện.

Tại buổi làm việc, sau khi tuyên bố lý do làm việc, nghe báo cáo tóm tắt của TS.BS. Lý Quốc Trung – Phó Giám đốc bệnh viện về hoạt động quản lý chất lượng; Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá các nội dung: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng; Kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện; Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; Kiểm tra sự sẵn sàng trong công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh; Áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý.


Sau kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện công tác tự kiểm tra đánh giá, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hỗ trợ đoàn kiểm tra. Bên cạnh đó, Đoàn chỉ ra các tồn tại, hạn chế mà bệnh viện còn gặp phải trong công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện, cũng như đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác giám sát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đánh giá của đơn vị trong thời gian tới.