Tin nổi bật

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”

LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”
LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”

CẨM NANG 60s: NHỮNG LƯU Ý VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ
CẨM NANG 60s: NHỮNG LƯU Ý VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ

SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”

LỊCH TRỰC TUẦN 24, TỪ NGÀY 10-16/06/2024
LỊCH TRỰC TUẦN 24, TỪ NGÀY 10-16/06/2024

CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 2)
CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 2)

LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”

SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”
SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”

KẾT THÚC LỚP TẬP HUẤN “CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH TRONG NGAY SAU SINH VÀ SAU MỔ LẤY THAI”
KẾT THÚC LỚP TẬP HUẤN “CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH TRONG NGAY SAU SINH VÀ SAU MỔ LẤY THAI”

LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”
LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”

SẢN NHI TV: DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2024
SẢN NHI TV: DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2024

CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 1)
CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 1)

SẢN NHI SÓC TRĂNG TẶNG HƠN 100 PHẦN "QUÀ CHO BÉ YÊU” MỪNG TẾT THIẾU NHI
SẢN NHI SÓC TRĂNG TẶNG HƠN 100 PHẦN "QUÀ CHO BÉ YÊU” MỪNG TẾT THIẾU NHI

LỊCH TRỰC TUẦN 23, TỪ 03-09/06/2024
LỊCH TRỰC TUẦN 23, TỪ 03-09/06/2024

SẢN NHI TV: HỘI THẢO “CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TRẺ EM, TIM BẨM SINH”
SẢN NHI TV: HỘI THẢO “CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TRẺ EM, TIM BẨM SINH”