Tin tức

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”
LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”KẾT THÚC LỚP TẬP HUẤN “CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH TRONG NGAY SAU SINH VÀ SAU MỔ LẤY THAI”
KẾT THÚC LỚP TẬP HUẤN “CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH TRONG NGAY SAU SINH VÀ SAU MỔ LẤY THAI”LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”
LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”SẢN NHI SÓC TRĂNG TẶNG HƠN 100 PHẦN "QUÀ CHO BÉ YÊU” MỪNG TẾT THIẾU NHI
SẢN NHI SÓC TRĂNG TẶNG HƠN 100 PHẦN "QUÀ CHO BÉ YÊU” MỪNG TẾT THIẾU NHIDIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN  NĂM 2024
DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2024HỘI THẢO “CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TRẺ EM, TIM BẨM SINH – VAI TRÒ CAN THIỆP DSA”
HỘI THẢO “CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TRẺ EM, TIM BẨM SINH – VAI TRÒ CAN THIỆP DSA”TỔNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT KARAOKE 2024 CHỦ ĐỀ “SẢN NHI SÁNG MÃI NIỀM TIN”
TỔNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT KARAOKE 2024 CHỦ ĐỀ “SẢN NHI SÁNG MÃI NIỀM TIN”ĐOÀN CƠ SỞ SẢN NHI SÓC TRĂNG THAM GIA "NGÀY HỘI THẦY THUỐC TRẺ LÀM THEO LỜI BÁC, TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" 2024
ĐOÀN CƠ SỞ SẢN NHI SÓC TRĂNG THAM GIA "NGÀY HỘI THẦY THUỐC TRẺ LÀM THEO LỜI BÁC, TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" 2024XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC SẢN NHI SÓC TRĂNG
XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC SẢN NHI SÓC TRĂNGCẤP CỨU THÀNH CÔNG SẢN PHỤ THAI NGOÀI TỬ CUNG VỠ CHOÁNG THIẾU MÁU NẶNG
CẤP CỨU THÀNH CÔNG SẢN PHỤ THAI NGOÀI TỬ CUNG VỠ CHOÁNG THIẾU MÁU NẶNGTin nổi bật

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”

LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”
LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”

CẨM NANG 60s: NHỮNG LƯU Ý VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ
CẨM NANG 60s: NHỮNG LƯU Ý VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ

SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”

LỊCH TRỰC TUẦN 24, TỪ NGÀY 10-16/06/2024
LỊCH TRỰC TUẦN 24, TỪ NGÀY 10-16/06/2024

CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 2)
CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 2)

LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”

SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”
SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”

KẾT THÚC LỚP TẬP HUẤN “CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH TRONG NGAY SAU SINH VÀ SAU MỔ LẤY THAI”
KẾT THÚC LỚP TẬP HUẤN “CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ, TRẺ SƠ SINH TRONG NGAY SAU SINH VÀ SAU MỔ LẤY THAI”

LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”
LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG”

SẢN NHI TV: DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2024
SẢN NHI TV: DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2024

CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 1)
CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 1)

SẢN NHI SÓC TRĂNG TẶNG HƠN 100 PHẦN "QUÀ CHO BÉ YÊU” MỪNG TẾT THIẾU NHI
SẢN NHI SÓC TRĂNG TẶNG HƠN 100 PHẦN "QUÀ CHO BÉ YÊU” MỪNG TẾT THIẾU NHI

LỊCH TRỰC TUẦN 23, TỪ 03-09/06/2024
LỊCH TRỰC TUẦN 23, TỪ 03-09/06/2024

SẢN NHI TV: HỘI THẢO “CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TRẺ EM, TIM BẨM SINH”
SẢN NHI TV: HỘI THẢO “CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TRẺ EM, TIM BẨM SINH”