Tin nổi bật

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SẢN NHI MỞ RỘNG LẦN IV - 2024
HỘI NGHỊ KHOA HỌC SẢN NHI MỞ RỘNG LẦN IV - 2024

TIẾP ĐOÀN TỪ THIỆN MEMO (HOA KỲ) THAM QUAN, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
TIẾP ĐOÀN TỪ THIỆN MEMO (HOA KỲ) THAM QUAN, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ III - 2024
TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUÝ III - 2024

TRIỂN KHAI "PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA - NỘI THẦN KINH & NHI TỔNG QUÁT" TỪ THÁNG 07/2024
TRIỂN KHAI "PHÒNG KHÁM CHUYÊN GIA - NỘI THẦN KINH & NHI TỔNG QUÁT" TỪ THÁNG 07/2024

TẬP HUẤN CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC BỆNH  SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN
TẬP HUẤN CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM, CHỮA BỆNH THÁNG 6/2024
DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM, CHỮA BỆNH THÁNG 6/2024

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM, CHỮA BỆNH THÁNG 6/2024
DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM, CHỮA BỆNH THÁNG 6/2024

CẤP CỨU THÀNH CÔNG SẢN PHỤ MANG THAI 32 TUẦN -  NHAU TIỀN ĐẠO – NHAU CÀI RĂNG LƯỢC CHOÁNG MẤT MÁU NẶNG
CẤP CỨU THÀNH CÔNG SẢN PHỤ MANG THAI 32 TUẦN - NHAU TIỀN ĐẠO – NHAU CÀI RĂNG LƯỢC CHOÁNG MẤT MÁU NẶNG

TRAO TIỀN HỖ TRỢ BỆNH NHI VIÊM NÃO - MÀNG NÃO KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ
TRAO TIỀN HỖ TRỢ BỆNH NHI VIÊM NÃO - MÀNG NÃO KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ ỨNG ĐẠM SỮA BÒ”

LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”
LỚP TẬP HUẤN “THIẾT LẬP CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN”

CẨM NANG 60s: NHỮNG LƯU Ý VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ
CẨM NANG 60s: NHỮNG LƯU Ý VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ

SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
SẢN NHI TV: LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”

CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 2)
CẨM NANG 60s: KHÁM THAI ĐỊNH KỲ - LỢI ÍCH & LƯU Ý (Kỳ 2)

LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”
LỚP TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ XỬ TRÍ PHẢN ỨNG PHẢN VỆ”