Trang chủPhòng Tổ chức - Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Năng động- An toàn- Hiệu quả

 

► Vị trí: Khu B – Tầng 7

►Thông tin liên hệ:

+ Số điện thoại: 0299 3 821 825 (Hành chính) hoặc 0299 3 637 077 (Tổ chức)

+ Email: bvsnst.tchcqt@gmail.com

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Tổ chức - Hành chính ra đời vào ngày 07/12/2016 theo Quyết định số 314/QĐ-SYT, ngày 07/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. Phòng được thành lập trên cơ sở của Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính quản trị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, được sáp nhập và ổn định để phù hợp với tổ chức bộ máy của bệnh viện, vừa đảm bảo tính hiện đại theo xu hướng tinh gọn bộ máy của các tổ chức hiện nay.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

·       BSCKII. Huỳnh Lan Phương - Trưởng phòng.

·       Nhân lực: 33 nhân viên, trong đó:

o   BSCKII: 01;

o   Thạc sĩ: 01;

o   Cử nhân khác: 07;

o   Nhân viên bảo trì điện nước: 07;

o   Nhân viên Bảo vệ: 12;

o   Tài xế: 04;

o   Nhân viên giữ xe: 01.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

3.1. Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi viên chức và người lao động và tổ chức thực hiện công tác hành chính tại Bệnh viện (văn thư, lưu trữ, thư viện, quản lý con dấu, tiếp khách, phương tiện vận chuyển, quản lý các phòng họp, hội trường; quản lý các dịch vụ trong Bệnh viện).

3.2. Nhiệm vụ:

·       Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

·       Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

·       Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

·       Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

·       Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

·       Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

·       Báo cáo nhân sự hàng tháng để làm lương, theo dõi diễn biến lương của CBVC, chuẩn bị hồ sơ trình hội đồng về việc nâng lương thường xuyên.

·       Tổng hợp tình hình thi đua – khen thưởng của Bệnh viện, theo dõi tổng hợp chấm công các khoa/phòng.

·       Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

·       Quản lý điều hành sử dụng đội xe của Bệnh viện. Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ; đảm bảo định mức xăng dầu phục vụ tốt công tác của Bệnh viện.

·       Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm công cụ lao động, phương tiện làm việc gồm: bàn, ghế, giường, tủ, túi rác… phục các khoa phòng khi có nhu cầu.

·       Trực tiếp quản lý các phòng họp, hội trường lớn của Bệnh viện; tiếp nhận đăng ký kế hoạch sử dụng các phòng họp, hội trường của các đơn vị để sắp xếp phù hợp với nhu cầu của từng hội nghị, từng cuộc họp; tổ chức phục vụ hậu cần trong quá trình diễn ra hội nghị, hội thảo, các cuộc họp và các sự kiện khác của Bệnh viện.

·       Quản lý, theo dõi các dịch vụ trong Bệnh viện như căn-tin, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, dịch vụ vệ sinh công nghiệp,... Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc duy trì ổn định các dịch vụ của Bệnh viện theo quy định.

·       Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm, quản lý, cấp phát phục vụ hoạt động thường xuyên của Bệnh viện: quần áo, đồ vải phục vụ công tác chuyên môn.

·       Chủ trì lập kế hoạch và triển khai thực hiện và bảo hộ lao động.

·       Tổ chức thường trực 24/24 giờ đối với các lĩnh vực quản lý (lái xe, bảo vệ), bảo vệ tài sản bệnh viện, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh bệnh viện. Tổ chức việc thực hiện sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch.

·       Tham mưu, đề xuất phương án bảo vệ Bệnh viện đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự; phối hợp với lực lượng công an và chỉ đạo lực lượng bảo vệ xử lý các tình huống, vụ việc mất trật tự an ninh, an toàn tài sản.

·       Kịp thời nắm bắt những đề xuất của các khoa, kiểm tra hàng ngày đột xuất trong công tác sử dụng điện, nước với tinh thần tiết kiệm.

4. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

        Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đội Bảo vệ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.