Trang chủPhòng QLCL-CTXH-CSKH

PHÒNG QLCL – CTXH – CSKH

 Vị tríKhu B – Tầng 7

►Thông tin liên hệ:

  •      Số điện thoại: 02993. 637797
  •       Email: quanlychatluong.snst@gmail.com

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phòng QLCL – CTXH – CSKH được tách ra từ Phòng KHTH – ĐT – CĐT theo Quyết định số 163/QĐ-BVSN ngày 08 tháng 03 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

  • CN. Lê Trọng Nhân – Phụ trách phòng 
  • Nhân lực: 08 CBNV, trong đó:

·       BS: 01;

·       CNĐD: 01;

·       DSĐH: 01;

·       DSCĐ: 02;

·       CNXHH: 02;

·       CĐXHH: 01.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Về Quản lý chất lượng

Phòng QLCL – CTXH – CSKH là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a. Xây dựng kế hoạch, chương trình và nội dung cải tiến chất lượng trình Giám đốc phê duyệt.

b. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về Quản lý chất lượng và các đề án cải tiến chất lượng Bệnh viện.

c. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

d. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

e. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa/phòng.

f. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

g. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

h. Tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ y tế ban hành.

i. Triển khai thực hiện lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và sự hài lòng của nhân viên y tế.

k. Xây dựng các báo cáo chất lượng và tự công bố báo cáo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

l. Làm đầu mối tiếp các cơ quan quản lý tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện hoặc thẩm định báo cáo chất lượng dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

m. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện quy định.

2. Về Công tác xã hội – Chăm sóc khách hàng

a. Chỉ dẫn, tiếp đón, cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh, hướng dẫn quy trình khám bệnh, thủ tục hành chính và hỗ trợ khi người bệnh đến khám tại bệnh viện.

b. Quản lý số điện thoại hotline, website và trang Facebook chính thức của Bệnh viện nhằm tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cũng như phản ánh, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.

c. Tiếp nhận phản ánh của thân nhân, người bệnh trong quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện (giao tiếp ứng xử, chất lượng điều trị, cơ sở vật chất, an ninh trật tự…….)

d. Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện…..và các kênh truyền thông của Bệnh viện.

e. Tổ chức, quản lý thùng từ thiện tại Bệnh viện.

f. Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ.

g. Vận động, tiếp nhận nguồn tài trợ về kinh phí, vật chất từ các Mạnh thường quân để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; Là cầu nối giữa người bệnh và các Mạnh thường quân (cá nhân/nhóm/tổ chức thiện nguyện).

h. Xây dựng các quy trình, quy định trong vận động, tiếp nhận, trợ giúp người bệnh; miễn giảm viện phí, hỗ trợ phí sinh hoạt, phương tiện vận chuyển, đi lại, mai táng…..cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

i. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, đảm bảo sự công khai, minh bạch.

k. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện.