Trang chủPhòng Điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

► Vị tríKhu B – Tầng 7

►Thông tin liên hệ:

      + Số điện thoại: 0299 3 820 297

      + Email: bvsnstdd@gmail.com

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi được thành lập vào ngày 10/07/2017 gồm: 03 nhân viên (01 Trưởng phòng và 02 nhân viên). Trải qua 05 năm hình thành và phát triển đến nay Phòng Điều dưỡng có 04 nhân viên (01 Trưởng phòng và 03 nhân viên).

Với Slogan hoạt động: “Tận tình chăm sóc, tận tâm phục vụ”

          Chúng tôi - Đội ngũ nhân viên Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cam kết mang lại cho khách hàng chất lượng phục vụ chuyên nghiệp nhất, chăm sóc tận tình, tận tâm như chính những người thân yêu của mình.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  •         ThS.ĐD. Trần Thị Mộng Thắm - Trưởng phòng
  •          Nhân lực: 04 CBNV, trong đó;
    •      CNHS: 01
    •      CNĐD: 03.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

3.1. Chức năng:

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám  đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

3.2. Nhiệm vụ:

      Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

o   Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

o   Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư này phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

      Quản lý điều hành chuyên môn:

o   Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;

o   Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

·                 Quản lý nhân sự:

o   Phối hợp các khoa/phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y,  hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

o   Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của Phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015TTLT-BYT ngày 07 Tháng 10 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật  y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

o   Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

o   Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

o   Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

o   Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý  và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

o   Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

o   Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

o   Đề xuất tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

o   Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

o   Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm

tra việc sử  dụng, bảo quản theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

* Thành tích nổi bật:

Từ năm 2017 – 2020, Phòng điều dưỡng luôn đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc bệnh viện và Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng trao tặng giấy khen.

Hằng năm, Phòng điều dưỡng luôn xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ điều dưỡng chú trọng đến các quy trình phát triển của các chuyên khoa sâu, trong đó đẩy mạnh công tác đào tạo thực hành cấp cứu ngưng hô hấp, tuần hoàn cho trẻ nhi và người lớn, cấp cứu shock phản vệ giúp cho đội ngũ điều dưỡng ngày càng thành thạo các quy trình chăm sóc từ đơn giản đến chuyên sâu cũng như các quy trình của bệnh viện, của ngành đề ra. Tổ chức thành công Hội thi tay nghề Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật giỏi. Từ đó lựa chọn những thành viên ưu tú giúp củng cố lực lượng Điều dưỡng ngày càng vững mạnh

Bên cạnh việc chăm sóc người bệnh hàng ngày để đạt kết quả tốt cho việc chăm sóc người bệnh Phòng điều dưỡng luôn duy trì hình thức bình phiếu chăm sóc hàng tuần, hàng tháng, để nhằm đúc kết kinh nghiệm những mặt tốt và những mặt còn hạn chế để khắc phục chấn chỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả chăm sóc người bệnh, đem lại sự tin tưởng và hài lòng của người bệnh  đối với lực lượng ĐD- HS- KTV nói riêng và Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng nói chung.

 

Ths. Trần Mộng Thắm - Trưởng phòng

Tập thể phòng

Bình luận