Trang chủPhòng CNTT

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

► Vị trí: Khu A - Tầng 7

► Thông tin liên hệ:

      + Số điện thoại: 0299 3 614 735

        + Email (nếu có):

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập vào ngày 01/04/2021, theo Quyết định số 164/QĐ-BVSN, ngày 08/03/2021 của Giám đốc Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Phòng Công nghệ thông tin thuộc Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Nhân sự phòng có 07 thành viên, trong đó:

·       KS. Cao Diệp Duy - Trưởng Phòng

·       Đại học: 05;

·       Cao đẳng 01.

·       Trung cấp 01.

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

3.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

  • Phòng Công nghệ thông tin phụ trách tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT trong hoạt động và quản lý bệnh viện.

  • Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động CNTT trong Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3.2. Cơ sở vật chất

  •        Thêm số server: 3, hệ thống mạng: 2 (nội bộ, wifi), camera: 145.
  •        Số máy vi tính hiện tại có 216  máy và 13 Laptop, máy khác nếu có
  •        Số máy in hiện tại: có 117 máy in màu và máy in trắng đen, trong đó máy in một mặt có 92, máy in 2 mặt có 25 máy.