Trang chủKhoa Nhiễm nhi

KHOA NHIỄM NHI

► Vị trí: Khu A - Tầng 4

► Thông tin liên hệ:

1.    LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Được thành lập ngày 01/04/2021

2.    CƠ CẤU TỔ CHỨC

·       BSCKII. Huỳnh Chí Bình – Trưởng khoa

·       Nhân lực: 15 CBNV, trong đó:

 o   BSCKII: 01;

o   BSCKI: 01;

o   Bác sĩ: 02;

o   CNĐD: 02;

o   CĐĐD: 06;

o   THĐD: 03;

3.    CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng – nhiệm vụ

·       Khoa Nhiễm nhi có chức năng tiếp nhận tất cả các ca bệnh nhập viện tại Khoa Nhiễm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

·       Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa nội.

·     Tổ chức công tác khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịch nguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc để giải quyết.

·      Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

·       Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

·       Tổ chức công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng.

3.2. Cơ sở vật chất:

·       Chỉ tiêu 37 giường bệnh, gồm 11 phòng bệnh

·       Trang thiết bị hiện có, khoa được trang bị đầy đủ và hiện đại để phục vụ và phòng, chống dịch xảy ra như

o   Máy tạo oxy.

o   Monitor 5 thông số.

o   Máy truyền dịch, bơm tiêm điện.

o   Máy khí dung, máy đo bão hòa oxy.

o   Hệ thống oxy tường gắn ở hầu hết các phòng bệnh nhân nặng.

 


BSCKII. Huỳnh Chí Bình – Trưởng khoa